LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

* Lịch trình có thể thay đổi so với tình tình thực tế. 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEXUS 
18B/18 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
093 45 45 303
info@nexus.com.vn